1. نوشته هایی با برچسب شایعات فضای مجازی
شایعه جاری شدن سیل در شهر کتیج

شهردار کتیج در گفتگو با پایگاه خبری خادمین نیوز عنوان کردند که خبرهای منتشر شده در فضای مجازی درباره شهر کتیج و وقوع سیل در این شهر کذب بوده و واقعیت ندارند

شرکت تعاونی مهر کتیج
حمایت دانش آموز
تاج گل