1. نوشته هایی با برچسب دلار آمریکا
ایالات متحده امریکا مخالفت دیوان عالی آمریکا با حذف «ما به خدا ایمان داریم» از روی دلار

دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه با درخواست گروهی آتئیست (خداناباور) که خواستار حذف عبارت «ما به خدا ایمان داریم» از روی اسکناس دلار آمریکا شده‌ بودند، مخالفت کرد.

شرکت تعاونی مهر کتیج
حمایت دانش آموز
تاج گل