جای نیش پشه را هرگز نخارانید!

فصل گرما، فصل نیش پشه هم هست. این حشرات برای ادامه نسل خود به مکیدن خون ما نیاز دارند. چگونه باید با جای نیش پشه رفتار کرد؟ جای نیش چه موقع عفونی شده و در صورت عفونت چه باید کرد؟ چه درمانی مفید است؟

گاه یک پشه‌گزیدگی معمولی به عفونت شدید دست و پا منجر می‌شود؛ عفونتی دردناک که گاه خطر مرگ در پی دارد. گاه هم زخمی عفونی پدید می‌آید. کارشناسان می‌گویند نیش پشه را – از هر نوعی که باشد – اساسا نباید خاراند.

برچسب ها: