تاریخ: ۱۶:۱۲ :: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
توزیع ۱۸۰بسته غذایی،کفش و پوشاک،موسسه خیریه خادمین کتیج

عبدالرسول بارانی مدیر عامل موسسه خیریه خادمین کتیج روز چهارشنبه در گفتگو با خادمین نیوز اظهار داشتند :این پروژه با همکاری مهربانه و حامیان نیکوکار خیریه خادمین کتیج توانست درمیان ۱۸۰خانوار اعم از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و خانوادهای سالخورده مواد غذایی از قبیل ماکارونی ،مرغ،برنج،عدس،روغن، توزیع نماید.. وی با بیان اینکه به همراه […]

عبدالرسول بارانی مدیر عامل موسسه خیریه خادمین کتیج روز چهارشنبه در گفتگو با خادمین نیوز اظهار داشتند :این پروژه با همکاری مهربانه و حامیان نیکوکار خیریه خادمین کتیج توانست درمیان ۱۸۰خانوار اعم از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و خانوادهای سالخورده مواد غذایی از قبیل ماکارونی ،مرغ،برنج،عدس،روغن، توزیع نماید..
وی با بیان اینکه به همراه بسته های غذایی نیز البسه و کفش مورد نیاز دانش آموزان این خانوادها نیز توزیع گردید.

و ابراز داشتند که مبلغ این پروژه ۱۸ میلیون تومان بوده که توانستیم این بسته هارا بین ۱۸۰ خانوار تقسیم کنیم و تعداد مددجویان باقیمانده ۲۲۰خانوار وبیش از ۱۸۰کودک  میباشند.

خبر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید